Aktiv forvaltning vs. passiv forvaltning – hvad er bedst?

Atlaz

Hund eller kat? Mac eller PC? Ananas på pizzaen eller ej?

Måske nogle af de mest diskuterede emner, og de har én ting til fælles:

Alle dem, der foretrækker det ene, synes, at dem, der foretrækker det andet, må have drukket af natpotten.

Det samme gælder for diskussionen om, hvorvidt aktiv forvaltning er bedre end passiv forvaltning eller omvendt.

Fortalere for aktiv og passiv forvaltning står i hver deres lejr og kaster med argumenter mod investorer for at overbevise dem om, at det er dem, der har ret.

Men er det i virkeligheden så simpelt, at man bare kan sige, at det ene er bedre end det andet?

Det diskuterer jeg i dette blogpost, hvor jeg vil præsentere dig for argumenterne for og imod passiv og aktiv forvaltning og komme med råd til, hvordan du kan forholde dig til hele diskussionen.

Lad os begynde med passiv forvaltning.

Passiv forvaltning

Tankegangen bag passiv forvaltning er, at det nærmest er umuligt at slå markedet, og at man derfor bør følge det i stedet.

Passive forvaltere sidder derfor ikke og analyserer sig frem til, hvad der ville være godt at investere i og hvor men følger i stedet et bestemt indeks vha. en ETF-tracker.

Det skulle gerne resultere i, at man får markedsafkast, hvilket ifølge fortalerne for passiv forvaltning er rigtig fint, da der heller ikke er særlig mange omkostninger ved passiv forvaltning, som skal trækkes fra afkastet. Det er der til gengæld ved aktiv forvaltning.

Fortalerne for passiv forvaltning mener, at det koster omkring 2-3% at få aktiv forvaltning. De fremhæver derfor, at man skal have et afkast af sine investeringer via aktiv forvaltning, der er mere end 2-3% højere end det afkast, man ville få via passiv forvaltning. Hvis ikke man får det, kan det ikke betale sig at bruge aktiv forvaltning, da omkostningerne så er højere end det, man får af ekstra afkast sammenlignet med passiv forvaltning.

Derudover påpeger de også, at det er meget svært at finde en forvalter, der kan slå markedet via aktiv forvaltning, og at passiv forvaltning derfor er langt det sikreste og mest rentable valg.

Men hvad siger fortalerne for aktiv forvaltning så?

Aktiv forvaltning

Som du måske allerede har kunnet læse ud fra ovenstående afsnit, er idéen med aktiv forvaltning at prøve at slå markedet og dermed opnå et afkast, der er højere end markedsafkastet.

Aktive forvaltere sidder derfor og laver en masse analyser og beregninger for at regne ud, hvordan de bedst kan slå markedet – for det kan de!

Det mener fortalerne for aktiv forvaltning i hvert fald. De påpeger, at nogle forvaltere slår markedet år efter år, og at aktiv forvaltning derfor er det bedste valg med det højeste afkast.

Derudover vil de også fremhæve, at man altså kan få omkostningerne for aktiv forvaltning ned i nærheden af 1%, og altså ikke de føromtalte 2-3%, hvis man lige tænker sig lidt om.

Hvad skal man så vælge – aktiv forvaltning eller passiv forvaltning?

Nu tænker du måske, at det da er svært at vide, hvad man så skal vælge, når nu der er så mange argumenter både for og i mod begge muligheder.

Og grundlæggende kan man også sige, at både fortalerne for aktiv og passiv forvaltning har ret.

Aktiv forvaltning er dyrere, og gennemsnitligt set gør de aktive forvaltere det ikke bedre end markedet. Derfor tænker mange, at det nok er bedre at vælge passiv forvaltning i stedet for. Men vælger du passiv forvaltning, er der en lang række svære beslutninger du skal tage:

  • Du skal vælge mellem de mange forskellige ETF’ere – og der er altså flere end 10.000 forskellige.
  • Du skal vælge mellem fysiske og syntetiske ETF’er.
  • Du skal beslutte, hvilken valutasammensætning din portefølje skal have.
  • Du skal beslutte, hvordan sammensætning af din portefølje skal være mhp. statsobligationer, high yield, investment grade, Large Cap, Small Cap, sektorer, regioner osv.
  • Du skal finde ud af, hvor meget du vil investere i emerging markets.
  • Du skal beslutte, hvor tit du vil rebalancere.
  • Du skal have lagt en plan for, hvad du vil gøre, når vi igen bliver ramt af en finansiel krise.

Nu tænker du måske lige som mange andre privat investorer, at du så nok alligevel hellere må vælge aktiv forvaltning. Men så står du overfor udfordringen med at skulle finde den rigtige forvalter. Og sådan kan man blive ved.

Så det er altså ikke så ligetil at vælge mellem aktiv og passiv forvaltning – der er fordele og udfordringer ved begge forvaltningsmetoder.

Derfor bliver du nødt til at tænke på, hvad der er bedst for netop din situation.

Hvad betyder det for dig?

I de fleste debatter om aktiv vs. passiv investering bliver de to metoder målt op mod hinanden primært baseret på afkast og risiko.

Men afkast er ikke alt.

For mange er der også en stor værdi i at få en forvalter til at tage alle de svære beslutningerne for en.

Du skal derfor overveje, hvad selve servicen og relationen til forvalteren betyder for dig.

Derudover kan du også tage med i dine overvejelser, at de fleste aktive forvaltere tilbyder andre services, du kan ske at få brug for på et tidspunkt.

Hvis du sidder og tænker, at man måske kunne kombinere aktiv og passiv forvaltning for at få fordelene ved begge løsninger, så har du helt ret.

Core-Satellit investering

Man behøver ikke at vælge definitivt mellem aktiv og passiv forvaltning. Man kan også kombinere de to og bruge dem hver især, hvor det giver mening. Det kan man gøre med en metode, der kaldes Core-Satellit investering.

Følger man denne metode, har man nogle kerne-investeringer og nogle satellit-investeringer.

Kernen udgøres af passivt forvaltede investeringer i ETF’ere. De skaber en bred eksponering mod hele markedet til de lavest mulige omkostninger. Målet med disse er markedsafkast.

Satellitterne er aktive investeringer, der forvaltes af nøje udvalgte forvaltere med ekspertise indenfor det pågældende område. Målet med disse er at skabe ekstra værdi.

Konklusion

Nu, hvor du kender de vigtigste argumenter for og imod passiv og aktiv forvaltning, kan du bedre vurdere, hvilken løsning der vil være bedst for dig.

Den vigtigste pointe at tage med herfra er, at du ikke skal lytte til alle dem, der er klar fortaler for enten det ene eller det andet.

Du skal derimod se på, hvilke fordele og udfordringer der er ved hver metode og vurdere, hvad der er vigtigst for dig. For kun du kan vide, hvilken løsning, der passer bedst til dig.

(Og næste gang, du hører en eller anden irriterende person, der tror, vedkommende ved alt om investering og synes, at det da er klart for enhver idiot, at enten passiv eller aktiv forvaltning er langt den bedste løsning, så er du bedre rustet til at tage del i diskussionen og fortælle vedkommende, hvorfor det altså ikke er så simpelt endda 😉)

Det er altså ikke så vigtigt, hvad du vælger, men at du forstår, hvad du vælger og hvorfor, og at du ved, hvad du betaler for.

Lyt til vores andet afsnit af podcasten Afkast og omkostninger, hvor Peter Løchte, professor i økonomi ved Aarhus Universitet, fortæller mere om aktiv og passiv forvaltning.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *