fbpx

App scorer dine investeringer mod verdensindeks: Er de bæredygtige?

Agnete Rasmussen

Gør dine investeringer verden til et bedre sted?

Atlaz har netop lanceret en gratis bæredygtighedsanalyse, der viser dig, i hvor høj grad dine investeringer bidrager positivt til FN’s verdensmål.

Som bruger får du en bæredygtighedsanalyse i appen, men på længere sigt er det meningen, at man blot ved at trykke på en knap i grafen over afkast, kan skifte måltal og KPI’er, så det afspejler bæredygtig performance.

Ansvar kræver indsigt
Ved hjælp af en screening vises, hvordan dine investeringer bidrager til en bedre verden. Overbliksbilledet viser dels, hvor kontroversiel din investering er, CO2-risikoen og hvordan dine investeringer klarer sig ud fra en samlet ESG-score (Environment, Social og Governance, red.) hvor 1 er bedst og 100 er værst. (se billede, red.)

For de konkurrenceinteresserede sættes brugerens porteføljescore op mod verdensindekset. Nedenfor vises et screendum fra den analyse, der udarbejdes af Atlaz.

Screendump fra den analyse, der udarbejdes i appen.

Det skal gøre investorer bedre i stand til at vurdere deres investeringers evne til at forbedre verden, når afkast og risiko er på plads, siger Johann Laux, der har udviklet Atlaz.

“Vi giver en mulighed for, at man ikke kun fokuserer på fin økonomisk performance, men også kigger på bæredygtig performance,” siger Johann.

Men kan det ikke være lige meget, det er jo en investering, der handler om afkast?

“Det er helt fint med mig, hvis folk har det sådan. Jeg vil bare give folk muligheden for at træffe et informeret valg. Men jeg tror, de færrest vil sige sådan, hvis de forstår konsekvensen. Jeg tror ikke, det er enten/ eller men både og,” siger han og minder om, at det er bevist, at afkast ikke nødvendigvis mindskes, fordi man investerer bæredygtig.

ESG kan være uigennemskueligt
Det kan være udfordrende at vurdere, hvor grøn man er med sine investeringskroner, siger Ralf Magnussen, der er Investeringsdirektør i AP Pension. I Pensionsselskabet oplever de stor efterspørgsel på investering i bæredygtige produkter. Men hvornår er noget mere eller mindre bæredygtigt?

“Det er svært at måle de bæredygtige investeringer op mod hinanden,” siger han og kommer med følgende råd til den private investor.

“Man skal holde øje med, om det, man forbinder med bæredygtighed, også er i investeringsproduktet. Det at investere bæredygtigt forbinder man med at tage højde for miljøpåvirkning, hvordan virksomheder drives, og om de for eksempel understøtter verdensmålene,” fortæller han.

Han tilføjer, at der er forordninger på vej fra EU, der skal forsøge at skabe gennemsigtighed og standarder for, hvornår man må kalde sig for en grøn investering. I mangel af samme har man i AP Pension selv vedtaget nogle retningslinjer for fonden AP Bæredygtig, der er selskabets tilbud til dem, der gerne vil gøre en mærkbar forskel.

“Aktier udvælges blandt selskaber, der understøtter FN’s verdensmål med særligt fokus på klima. Udvælgelsen sker i et aktieunivers, hvor 20 pct eller mere af omsætningen kan kobles til et eller flere af FN’s 17 verdensmål. Det betyder, at gennemsnitligt 50 pct af selskabernes omsætning direkte matcher FN’s verdensmål mod cirka 10 pct i et bredt, globalt aktieindeks. Desuden kræver vi, at CO2-udledningen er mindst 50 procent lavere,” siger han.

Sammenligning er svært
Bæredygtige investeringer er blevet mere mainstream, og det har også skærpet behovet for at kunne vurdere graden af bæredygtigheden over for en bred kam af interesserede, der ikke nødvendigvis er så idealistiske, at de ser stort på afkast.

Derfor bruger Atlaz også gængse data for at skabe valide sammenligninger, fortæller Johann Laux.

“Bæredygtige investeringer er jo noget, der har eksisteret i mange år, men det er kommet mere i fokus på det seneste. Vi bruger kendte kilder som Morningstar og MSCI for at få de data.”

Med værktøjet direkte indbygget i appen, ser Johann Laux Atlaz som netop det værktøj, der hidtil har manglet, som kan informere investorerne og klæde dem på til at prioritere deres investeringer rigtigt – og mere bæredygtigt.

“Studier viser, at bæredygtige investeringer ikke nødvendigvis går på kompromis med afkast. Du kan både tjene penge og investere bæredygtigt. Jeg har ikke set andre steder, hvor du kan trykke på en knap og se din portefølje fra et grønt perspektiv. Nu har du indsigten til at handle selv.”

Hent afsnit af podcast om investering af Atlaz

Hent Atlaz og bestil din gratis analyse:

Denne artikel er lavet i samarbejde med Børsen.