fbpx

Brugerbetingelser

Platformen udbydes af Atlaz ApS. Foruden disse brugerbetingelser, er Atlaz ApS også omfattet af Atlaz’ Persondatapolitik.

1

Når du opretter en brugerprofil på Atlaz’s platform (”Platformen”), accepterer du nedenstående brugerbetingelser. Brugerbetingelserne gælder mellem Atlaz ApS (”Atlaz”) og dig (”Bruger”) og vedrører brugen af, de af Atlaz udbudte serviceydelser (”Services”). Du forpligter dig disse brugerbetingelser for at kunne anvende til Platformen til dets formål. ”Vi”, ”vores” og ”os” refererer til Atlaz ApS. Atlaz ApS er i dette henseende dataansvarlig af Platformen og for Services.

Formålet med Platformen er at give Brugeren et overblik over sine egne selvvalgte værdipapirdepoter, deres indhold og de tilhørende værdier – samlet og på hvert enkelt værdipapir – på tværs af pengeinstitutter ved, at indhente og samle data om Brugerens værdipapirdepot(er) fra Brugerens pengeinstitut(ter).
Hertil skal Platformen give Brugeren mulighed for at finde den eller de bedste udbydere, ved at lade udbyderne bidrage med indhold og skabe indsigt om investeringsmarkedet og udbydernes investeringsprodukter.

For at anvende Atlaz’s Services skal du oprette en profil. Oprettelsen af en profil kræver at du som minimum angiver et brugernavn, som evt. kan være dit CPR-nummer, et password og din alder. Din profil er personlig og du bør derfor aldrig gøre din brugerprofil tilgængelig for andre.old

Brugeren kan samtykke til at dele sine indhentede oplysninger med én eller flere af Platformens udbydere, med henblik på at lade udbyderen få adgang til Brugerens oplysninger og evt. afgive tilbud til kunden. Det er valgfrit om Brugeren ønsker at dele disse oplysninger og der foreligger intet krav om, at dette skal ske. Brugeren kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke og udbyderen vil ikke længere have adgang til Brugerens oplysninger.

Informationen i Platformen er indhentet fra Brugerens eget pengeinstitut. Atlaz vedligeholder Platformen og dens data og bestræber sig på, at alle informationer gengives korrekt. Atlaz kan ikke garantere rigtigheden af de indhentede data og tager forbehold for, at oplysningerne kan være ufuldstændige.

Du må udelukkende bruge den information, der findes i platformen, til eget personligt brug. Informationen må ikke anvendes kommercielt eller til andet end Platformens formål. Du må ikke distribuere, ændre, overføre, genanvende, videresende eller anvende oplysninger til kommercielle formål eller til andet end Platformens formål uden skriftlig tilladelse fra Atlaz.

Du bør antage, at alle immaterielle rettigheder, varemærker, logoer og så fremdeles, som forekommer i Platformen, som ikke er indhentet fra dit pengeinstitut, tilhører Atlaz og/eller andre udbydere/samarbejdspartnere.

Atlaz bestræber sig på, at alle indhentede oplysninger fra dit pengeinstitut er korrekte og opdaterede. Det kan ske, at de indhentede oplysningerne i Platformen kan indeholde fejl, være urigtige eller ikke være opdaterede. Atlaz forbeholder sig retten til at ændre i, foretage korrektioner af og/eller forbedringer af oplysninger. Dog giver Atlaz ingen garantier eller løfter om ægtheden eller korrektheden af de indhentede oplysningerne i Platformen. Derfor bør oplysninger omhyggeligt vurderes af Brugeren selv.

Atlaz forbeholder sig retten til, uden nogen form for kompensation, at benytte sig af alle ideer, koncepter og andet, du aktivt sender til os via Platformen, email eller på anden vis, uanset formålet. Disse vil blive behandlet som ikke-fortrolige og uden ejendomsret.

Undtaget heraf er oplysninger, der indhentes via Platformen og som omfattes af vores politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger, herunder dine økonomiske forhold. Indsamlet data anvendes da kun til formålet med Platformen.

Med undtagelse af Brugere, som er omfattet af pkt. 11, anvendes al information, der udveksles mellem Brugeren og Atlaz, udelukkende til at levere den Platformens formål til Brugeren,

For at Atlaz kan opfylde sine forpligtelser relateret til disse betingelser, kan Atlaz videregive dine personoplysninger og sædvanlige oplysninger til øvrige koncernforbundne selskaber og leverandører, som er nødvendige for at appen fungerer i overensstemmelse med dens formål.

Du kan oprette dig i Atlaz via Børsen.dk. Når du opretter dig i Atlaz via Børsen.dk samtykker du til, at Atlaz videregiver oplysninger til Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1116 København K, CVR: 76156328 (Dagbladet Børsen), så disse data kan gengives på Børsen Investor. Atlaz videregiver udelukkende oplysninger om depotdata i anonymiseret form, som ikke vil kunne føres tilbage til Brugeren. Formålet er at Dagbladet Børsen kan gengive dine data i overensstemmelse med Pkt. 2, på Børsen Investor på Børsen.dk samt målrette, forbedre og tilrettelægge sin journalistik i Brugerens interesse.
Atlaz er i denne henseende dataansvarlig og Dagbladet Børsen er databehandler. Der er indgået en databehandleraftale mellem Atlaz og Dagbladet Børsen.

Intet på Platformen udgør en invitation til, eller tilbyder erhvervelsen af, eller handel med, værdipapirer. Platformen indeholder ikke investeringsrådgivning, opfordring til køb af værdipapir eller nogen som helst anden form for tilbud til erhvervelse af værdipapirer.

Udbydernes kommercielle kommunikation, herunder reklame og markedsføring, til kunder eller potentielle kunder i relation til promovering, salg eller udbud af et produkt eller en tjenesteydelse, vil være angivet tydeligt og ikke vildledende.

Idet der findes oplysninger om historiske resultater på Platformen, gøres der opmærksom på, at historiske resultater ikke er en garanti for fremtidige afkast.

Et brud på Brugerbetingelserne kan medføre, at Atlaz blandt andet forhindrer brugeren i at anvende Platformen. Hvis Atlaz og/eller nogen koncernforbundne selskaber har lidt skade, kan vi efter eget skøn søge skadeserstatning fra dig.

Du kan til enhver tid slette din bruger på Atlaz. I visse tilfælde vil Atlaz eller samarbejdspartnere i stedet for at slette dine oplysninger, anonymisere disse, således at de kan anvendes til statistiske formål. Oplysningerne kan efterfølgende ikke føres tilbage til din person.

Atlaz kan når som helst og uden varsel revidere disse vilkår. Brugeren er bundet af sådanne ændringer, medmindre ændringerne kræver eksplicit samtykke til f.eks. markedsføring eller forhold, der forringer Brugerens stilling. Revideringer indføres samtidigt med en opdatering af appen. Vi opfordrer til, at denne side besøges regelmæssigt for at gennemse de brugerbetingelser, som du har forpligtet dig til at overholde.

Denne version er revideret i juni 2020

Generel datapolitik

Persondatapolitik gældende for Atlaz ApS, CVR: 40702237, herefter (”Atlaz”)

1

Denne persondatapolitik beskriver, hvordan Atlaz ApS indsamler og anvender dine persondata, når du bruger Atlaz’ hjemmeside og app. 
Ved at gøre brug af Atlaz’ hjemmeside og Atlaz’ tjenester accepterer du denne persondatapolitik og vilkårene heri, og du giver samtidigt udtrykkeligt samtykke til at Atlaz kan behandle dine Persondata.
Hvis du ikke kan acceptere de vilkår, der er fastsat i denne persondatapolitik, bedes du undlade at gøre brug af Atlaz’ hjemmeside og app.

 • I denne persondatapolitik henviser ”Atlaz”, ”vi”, ”os”, ”sine” og ”vores” til Atlaz A/S, beliggende på Godthåbsvej 33, 1., 8660 Skanderborg, Danmark. Når du anvender Atlaz’ samlede ydelser (herefter ”Services”), herunder Atlaz’ app, behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik og evt. andre tilhørende vilkår og betingelser.
 • Oplysninger, som behandles i Atlaz’ Services, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

”Persondata” betyder enhver data og oplysning, der kan anvendes til at identificere dig, herunder – men ikke begrænset til – navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, IP-adresse eller enhver andre kontaktoplysninger relateret til dig eller din arbejdsplads (samlet betegnet “Persondata”).

Atlaz kan indsamle og behandle dine Persondata til følgende formål:

 • Levering af Services
 • Gennemføre din tilmelding
 • Fremsendelse af nyhedsbreve og lignende (hvis du anmoder herom)
 • Gennemførelse af markedsundersøgelser og statistik.

De persondata, som Atlaz indsamler og behandler kan blandt andet omfatte:

 • Kontaktoplysninger (som f.eks. dit navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse og lignende),
 • Dine økonomiske oplysninger såsom værdipapirer og depotnumre
 • Oplysninger om din brug af Atlaz’ hjemmeside og tjenester (f.eks. ved brug af cookies)
 • Lokalitetsoplysninger
 • Andre oplysninger, der er nødvendige for at Atlaz kan levere de ønskede tjenester til dig.

Ved at anvende Atlaz’ website accepterer du, at Atlaz anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan se nærmere om Atlaz’ politik for håndtering af cookies.

Cookies er en tekstfil, som lagres på din enhed (f.eks. din computer, mobil eller lignende) med det formål at genkende din enhed, huske dine indstillinger og udføre statistik og målrette annoncer. Atlaz kan anvende disse oplysninger i kombination med dine indtastede Persondata for at målrette tilbud, f.eks. når du vælger at blive kontaktet af Atlaz via Atlaz’ hjemmeside.

Cookies indeholder ikke skadelige koder som f.eks. virus eller malware.

Du kan slette eller blokere for cookies. Hvis du vælger at slette eller blokere for cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

 • Google AdWords
 • Google Analytics
 • Adforms
 • Facebook
 • LinkedIn

Atlaz anvender cookies til at analysere brugen af sin hjemmeside, for at kunne forbedre sine Services og brugeroplevelsen.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at Atlaz må anvende cookies. I din browser kan du slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan du gør dette afhænger af, hvilken browser du anvender. Hvis du bruger mere end én internetbrowser, skal du slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. Du kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

Atlaz og dets bestyrelse, ledelse og ansatte er underlagt tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med, medmindre andet følger af denne datapolitik.

Oplysninger må kun videregives internt i virksomheden, hvis der foreligger en administrativ eller forretningsmæssig begrundelse herfor.

Videregivelse af oplysninger internt eller til tredjeparter medfører, at modtageren er omfattet af samme tavshedspligt. Atlaz behandler altid dine persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos Atlaz har adgang til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med kundeservice kan Atlaz tilgå dine personoplysninger, med henblik på at yde kundeservice.

De Persondata som Atlaz indsamler og behandler til ovenstående formål, vil som udgangspunkt kun blive videregivet til tredjeparter med dit samtykke. 

Atlaz kan dog videregive dine Persondata til tredjeparter (som f.eks. Atlaz’ samarbejdspartnere og databehandlere) for at kunne levere de ønskede tjenester til dig. I disse tilfælde vil Atlaz kun videregive dine Persondata til tredjeparter, som kan behandle din Persondata med den nødvendige sikkerhed, fortrolighed og integritet. Atlaz har implementeret passende kontrol med tredjeparters behandling af dine Persondata.

Atlaz kan herudover være forpligtet til at videregive dine Persondata i medfør af lovgivningen.

Atlaz anvender en databehandler til at levere Atlaz’ app og der er indgået en databehandleraftale mellem Atlaz A/S og den koncernforbundne virksomhed, som har udviklet app’en.

Endelig kan Atlaz indsamle og videregive statistiske oplysninger om din brug af Atlaz’ tjenester med hensyn til forbedring og videreudvikling af Atlaz’ hjemmeside og Services. Disse oplysninger behandles kun i aggregeret og anonymiseret form.

Når du anvender Atlaz’ Services opbevarer vi dine data indtil Atlaz ikke længere har en retlig forpligtelse over for dig. Atlaz kan dog gemme dine data i længere tid, hvis der er andre lovmæssige krav eller for at varetage Atlaz’ retlige interesser.

Atlaz opbevarer dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde sine retlige forpligtelser til sine kunder.

I visse tilfælde vil Atlaz i stedet for at slette dine personoplysninger, anonymisere disse, således oplysningerne ikke kan føres tilbage til din person. Atlaz har udarbejdet opbevaringspolitikker for dine persondata, som beskriver hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

Du har en række rettigheder, når Atlaz behandler dine personoplysninger. Dine rettigheder oplistes herunder:

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Atlaz behandler om dig, til hvilket formål, hvorfra Atlaz har modtaget dine oplysninger og hvem der modtager dine personoplysninger

Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger om dig. Du kan enten selv rette op på urigtige personoplysninger i vores app eller bede Atlaz om at berigtige dine personoplysninger.

Du har ret til at få slettet dine persondata når dine oplysninger ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål hvortil de er indsamlet, du tilbagetrækker dit samtykke og der ikke længere er hjemmel for videre behandling eller dine personoplysninger er behandlet uretmæssigt.

Du har ret til at anmode om, at Atlaz begrænser behandlingen af dine persondata, hvis du mener der gør sig forhold gældende, som du mener bør undersøges nærmere.

Du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder at du på anmodning kan modtage, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskin-læsbart format, personoplysninger om dig selv og hvis muligt, transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Du har ret til at gøre indsigelse mod Atlaz’ behandling af dine personoplysninger på baggrund af dine særlige forhold.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger når disse behandles med henblik på direkte markedsføring. Atlaz vil i så fald ophøre med behandling til det formål.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde nogle eller alle de samtykker du har afgivet til Atlaz og til Atlaz’ Services. Tilbagekaldelsen kan medføre, at der er en række af Atlaz’ Services, som du helt eller delvist ikke længere vil kunne anvende.

Atlaz anvender en række databehandlere, som er placeret uden for EU. Herunder er oplistet hvilke databehandlere og hvilket juridisk grundlag, der ligger til grund for overførslen.

 

Databehandler

Placering

Hjemmel

Microsoft Corp

USA

EU-U.S. Privacy Shield

Citrix (Podio)

USA

EU-U.S. Privacy Shield

Atlassian

USA

EU-U.S. Privacy Shield

Apple

USA

Standard Contractual Clauses (SCC)

Google Inc.

USA

EU-U.S. Privacy Shield

InVision Software Inc.

USA

EU-U.S. Privacy Shield

Zeplin Inc.

USA

EU-U.S. Privacy Shield

Goodwinds Inc. (Process Street)

USA

EU-U.S. Privacy Shield

UXCam Inc.

USA

EU-US. Privacy Shield

Atlaz har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som kan vejlede dig om, hvordan du kan udøve dine rettigheder i henhold til persondataforordningen. Atlaz’ databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes ved skriftlig henvendelse til Atlaz A/S, Att: DPO, Godthåbsvej 33, 8660 Skanderborg eller på dpo@proveo.dk

Har du spørgsmål til denne persondatapolitik eller Atlaz’ behandling af din persondata, kan du kontakte Atlaz’ databeskyttelsesrådgiver.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine persondata, så hører Atlaz meget gerne fra dig. Du kan kontakte os på Atlaz A/S, Godthåbsvej 33, 8660 Skanderborg eller

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K eller på www.datatilsynet.dk

Atlaz forbeholder sig retten til, når som helst at revidere disse vilkår. Du kan til enhver tid finde Atlaz’ gældende persondatapolitik på Atlaz’ website. Atlaz kan vælge at informere dig på anden vis, hvis der er tale om væsentlige ændringer i denne Persondatapolitik.

Al trafik mellem Atlaz og det bagvedliggende system er kryptereret. Det er lige så sikkert som den måde, din mobilbank taler sammen med banken på. Det betyder, at dine data gemmes kryptereret i Microsofts sikreste datacentre, som lever op til de højeste sikkerhedskrav — derfor kan vi heller ikke læse dine data.

Atlaz opfylder alle de krav, som din bank har til dataforbindelse og sikkerhed. Hos nogle banker er der dataforbindelse i en begrænset periode (op til 90 dage). Du vil herefter blive bedt om at genbekræfte dataforbindelsen. 

Adgangen bruges alene til at hente data på de depoter, som du vælger i Atlaz. Der er allerede andre, der tilbyder denne type dataforbindelser — blandt andet tilbyder flere banker såsom Danske Bank, Nordea og Jyske Bank noget lignende. 

Du kan altid få slettet dine data, hvis du ønsker det.