fbpx

Når handlen med investeringsbeviser suspenderes

Agnete Rasmussen

De helt usædvanlige markedsforhold vi ser i øjeblikket betyder, at det i nogle tilfælde kan være nødvendigt at suspendere handlen med investeringsbeviser. Men hvad betyder det helt konkret?

Når man køber eller sælger investeringsbeviser, er man i sagens natur interesseret i, at det sker til de bedst mulige priser. Det er derfor vigtigt, at priserne på de værdipapirer, som investeringsforeningerne investerer i, er aktuelle og retvisende. Det er på baggrund af disse priser, at foreningernes såkaldte indre værdi beregnes, og der stilles kurser.

Hvorfor suspenderes handlen?

I perioder med usædvanlige markedsforhold, som fx i forbindelse med Coronakrisen, kan det være vanskeligt at finde retvisende priser på investeringsforeningers værdipapirer i markedet. Det gør det umuligt at beregne en indre værdi for foreningerne, og i den situation kan foreningerne være nødt til at suspendere handelen med beviser. 

Ved at suspendere, sikres der ligestilling mellem sælgere og købere af foreningernes beviser. Det er altså hensynet til investorerne, der ligger bag beslutningen om at suspendere handlen med foreningernes beviser.

Hvad betyder en suspension for dig?

For investorer i børsnoterede beviser betyder en suspension, at beviser i en periode ikke kan handles på børsen. Det betyder også, at der ikke kan komme nye investorer ind i investeringsforeningerne (ingen emissioner), og at eksisterende investorer ikke kan komme ud (ingen indløsninger).

Du kan afgive købs- og salgsordrer, mens beviserne er suspenderet, og handlerne vil så blive gennemført, når suspensionen bliver ophævet. 

Du kan også holde øje med Nasdaqs eller den bestemte forenings hjemmeside for at finde ud af, hvornår suspensionen bliver ophævet, og handlen med beviserne kan genoptages til kendte kurser.

En suspension er normalt et kortvarigt tiltag, og foreningerne vil naturligvis kun være interesseret i at få ophævet en suspension så hurtigt, som markedsforholdene tillader det.