Brugerbetingelser

Platformen udbydes af Atlaz ApS, datterselskab af proVeo Solutions A/S.

Foruden disse brugerbetingelser, er Atlaz ApS underlagt Datapolitik for proVeo Solutions A/S og koncernforbundne selskaber.

1.     Accept

Når du opretter en brugerprofil på Atlaz’s platform (”Platformen”), accepterer du nedenstående brugerbetingelser. Brugerbetingelserne gælder mellem Atlaz ApS (”Atlaz”) og dig (”Bruger”) og vedrører brug af, de af Atlaz udbudte serviceydelser (”Services”). Du forpligter dig til ikke at anvende denne Platform til andet end platformens formål. ”Vi”, ”vores” og ”os” refererer til Atlaz ApS. ”proVeo” refererer til proVeo Solutions A/S.

 

2.     Formål

Formålet med Platformen er at give Brugeren et overblik over egne selvvalgte depoter, deres indhold og deres værdi – samlet og på enkeltværdipapir-niveau – på tværs af pengeinstitutter ved at indhente og samle data om Brugerens depot(er) fra Brugerens pengeinstitut(ter).

 

3.     Oprettelse af brugerprofil

For at anvende Atlaz’s Services skal du oprette en profil. Oprettelsen af en profil kræver at du som minimum angiver et brugernavn, som evt. kan være dit CPR-nummer, et password og din alder. Din profil er personlig og du bør derfor aldrig gøre din brugerprofil tilgængelig for andre.

 

4.     Særlig betingelse

For at Brugeren kan anvende Platformen, er det en betingelse, at Brugeren samtykker til, at Atlaz og koncernforbundne selskaber må markedsføre sine tjenesteydelser for Brugeren – når disse findes relevante – på baggrund af Brugerens indhentede informationer.

 

5.     Information

Informationen i Platformen er indhentet fra Brugerens eget pengeinstitut. Atlaz vedligeholder Platformen og dens data og bestræber sig på at alle informationer gengives korrekt. Atlaz kan ikke garantere rigtigheden af de indhentede data og tager forbehold for, at oplysningerne kan være ufuldstændige.

 

6.     Brug af information

Du må udelukkende bruge den information, der findes i platformen, til eget personligt brug. Informationen må ikke anvendes kommercielt eller til andet end Platformens formål. Du må ikke distribuere, ændre, overføre, genanvende, videresende eller anvende oplysninger til kommercielle formål eller til andet end Platformens formål uden skriftlig tilladelse fra proVeo.

 

7.     Varemærke/ejendomsret

Du bør antage, at alle produktnavne, varemærkesymboler, immaterielle rettigheder mv., der forekommer i Platformen, som ikke er indhentet fra dit pengeinstitut, tilhører proVeo koncernen og varemærket proVeo Solutions A/S og/eller andre samarbejdspartnere.

 

8.     Garantifraskrivelse

Atlaz bestræber sig på, at alle oplysninger er korrekte og opdaterede. Det kan ske, at oplysningerne i Platformen kan indeholde fejl, være urigtige eller ikke være opdaterede. Atlaz forbeholder sig retten til at foretage ændringer i, korrektioner af og/eller forbedringer af oplysninger. Dog giver Atlaz ingen garantier eller løfter om ægtheden eller korrektheden af oplysningerne i Platformen. Derfor bør oplysninger omhyggeligt vurderes af Brugeren selv.

 

9.     Overdragelse af information

proVeo forbeholder sig retten til, uden nogen form for kompensation, at benytte sig af alle ideer, koncepter og andet, du aktivt sender til os via Platformen, email eller på anden vis, uanset formålet. Disse vil blive behandlet som ikke-fortrolige og uden ejendomsret.

Undtaget heraf er oplysninger, der indhentes via Platformen og som omfattes af vores politik for beskyttelse og behandling af personoplysninger, herunder dine økonomiske forhold. Indsamlet data anvendes da kun til formålet med Platformen.

 

10. Videregivelse af information

Al information, der udveksles mellem Brugeren og Atlaz, bruges udelukkende til at levere den aftalte ydelse til Brugeren og i overensstemmelse med disse brugerbetingelser. For at Atlaz kan opfylde sine forpligtelser relateret til disse betingelser, kan Atlaz videregive dine personoplysninger og sædvanlige oplysninger til øvrige koncernforbundne selskaber og leverandører, som er nødvendige for at appen fungerer i overenstemmelse med dens formål.

Ved at acceptere disse brugerbetingelser, samtykker Brugeren af Platformens Services, at proVeo videregiver oplysninger til Dagbladet Børsen A/S, Møntergade 19, 1116 København K, CVR: 76156328 (Dagbladet Børsen). Formålet er at Dagblade Børsen kan målrette, forbedre og tilrettelægge sin journalistik i Brugerens interesse.

Der er indgået en fælles dataansvarsaftale mellem Atlaz og Dagbladet Børsen, som beskriver håndteringen af Brugerens information i overensstemmelse med proVeos persondatapolitik og gældende lovgivning.  

Formålet med denne fælles dataansvarsaftale er, at Dagbladet Børsen kan modtage oplysninger om Brugeren og vha. disse målrette og forbedre sin tilrettelæggelse af journalistik i Brugerens interesse med hjemmel i Brugerens samtykke. Den eneste tredjepart, der videregives oplysninger til i den fælles dataansvarsaftale, er Dagbladet Børsen.

 

11. Ansvarsfraskrivelse

Intet på Platformen udgør en invitation til, eller tilbyder erhvervelse af, eller handel med, værdipapirer. Platformen indeholder ikke investeringsrådgivning, opfordring til køb af værdipapir eller nogen som helst anden form for tilbud til erhvervelse af værdipapirer. Idet der findes oplysninger om historiske resultater på Platformen, gøres der opmærksom på, at historiske resultater ikke er en garanti for fremtidige afkast.

 

12. Konsekvenser

Et brud på brugsbetingelserne kan medføre, at Atlaz blandt andet forhindrer brugeren i at anvende Platformen. Hvis Atlaz og/eller nogen af proVeos koncernforbundne selskaber har lidt skade, kan vi efter eget skøn søge skadeserstatning fra dig.

 

13. Ophør af brug

Du kan til enhver tid slette din bruger på Atlaz. I visse tilfælde vil proVeo i stedet for at slette din oplysninger, anonymisere disse, således at de kan anvendes til statistiske formål. Oplysningerne kan efterfølgende ikke føres tilbage til din person.

 

14. Revideringer

Atlaz kan når som helst og uden varsel revidere disse vilkår. Brugeren er bundet af sådanne ændringer, medmindre ændringerne kræver eksplicit samtykke til f.eks. markedsføring eller forhold, der forringer Brugerens stilling. Revideringer indføres samtidigt med en opdatering af appen. Vi opfordrer til, at denne side besøges regelmæssigt for at gennemse de brugerbetingelser, som du har forpligtet dig til at overholde.

Denne version er revideret november 2019

 

Generel datapolitik for proVeo A/S og koncernforbundne selskaber

Generel datapolitik gældende for Proveo Solutions A/S, CVR: 39695502 og koncernforbundne selskaber. Proveo A/S og koncernforbundne selskaber omtales herefter “proVeo”, medmindre andet fremgår.

1. Generelt

1.1. proVeo henter og gemmer oplysninger om dig for at kunne levere vores serviceydelser til dig. Oplysningerne bliver behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning og denne datapolitik.

1.2. I denne datapolitik henviser ”proVeo”, ”vi”, ”os”, ”sine” og ”vores” til proVeo A/S og koncernforbundne selskaber, beliggende på Godthåbsvej 33, 1., 8660 Skanderborg, Danmark. Når du anvender proVeos samlede ydelser (herefter ”Services”), herunder proVeos apps, behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik og evt. andre tilhørende vilkår, betingelser og retningslinjer med specifikke formål.

1.3. Oplysninger, som behandles i proVeos Services, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

 

2. Dataansvarlig

2.1. proVeo er dataansvarlig for de oplysninger, du giver os tilladelse til at bruge, eller som vi henter og gemmer, når du bruges vores Services og app(s). Det betyder at proVeo er ansvarlig for at vi overholder reglerne i persondataloven, når vi behandler dine data.

2.2. proVeo er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med følgende aktiviteter og tjenester i vores Services:

–       Konsulentydelser

–       proVeos apps

–       Kundeservice

–       Analyser

–       Benchmarking

–       Statistik

 

3. Hvilken behandling foretages?

3.1. Konsulentydelser

3.1.1. Generelt

proVeo tilbyder sine Services til potentielle kunder og leverer konsulentydelser til eksisterende kunder.

 

3.1.2. Data

Når du anvender og modtager proVeos konsulentydelser under kontraktforhold, skal du oplyse en række almindelige personoplysninger, herunder økonomiske forhold, for at det er muligt at proVeo kan levere vores Services til dig. Det kan også være nødvendigt at indsamle dit CPR-nummer. Når proVeo er i kontakt med potentielle kunder, kan det ligeledes være nødvendigt at oplyse en række almindelige personoplysninger, for at proVeo kan levere en eller flere Services.

 

3.1.3. Formål

proVeo indhenter personoplysningerne om dig med henblik på at registrere og identificere dig og for at proVeo kan levere sine konsulentydelser og relaterede ydelser til dig. proVeo indhenter personoplysningerne med henblik på at kunne analysere dine investeringer, depot og/eller portefølje, for at levere vores Services. proVeo indhenter endvidere personoplysninger for at kunne kontakte dig, hvis det bliver nødvendigt at kontakte dig, besvare dine spørgsmål og levere Services til dig.

 

3.1.4. Hjemmel

proVeo har hjemmel til at behandle personoplysningerne, idet behandlingen af oplysningerne er nødvendige, for at proVeo kan levere sine konsulentydelser til dig. Enkelte oplysninger behandles af proVeo fordi proVeo har en legitim interesse i sådan behandling.

 

4. Brugerprofil på Apps

4.1. Generelt

proVeo tilbyder proVeos app til eksisterende kunder i kontraktforhold og udbyder proVeos app til andre fysiske personer.

 

4.2. Data

Når du opretter en profil i proVeos app, skal du som minimum indtaste dit for- og efternavn, din fødselsdag, en e-mail og et telefonnummer.

 

4.3. Formål

proVeo har brug for disse oplysninger for at kunne oprette og identificere dig som bruger af appen for at yde en række Services og yde kundeservice samt sikre, at du myndig.

 

4.4. Hjemmel

proVeo har hjemmel til at behandle personoplysningerne, idet behandlingen er nødvendig for, at du kan oprette dig som bruger i vores app, anvende appens funktioner, at proVeo kan identificere dig som bruger og yde kundeservice.

 

5. Depotoplysninger via pengeinstitut

5.1. Generelt

For at proVeos app og rapporteringssystem fungerer efter hensigten, kan du samtykke til, at proVeo indhenter oplysninger om dine depot(er) fra dit/dine pengeinstitut(ter), for at give dig et overblik over egne selvvalgte depoter, deres indhold og deres værdi – samlet og på enkeltværdipapir-niveau – på tværs af pengeinstitutter.

 

5.1.1. Formål

proVeo indhenter dine depotoplysninger, for at kunne give dig et samlet og enkeltvis overblik over dine depoter, deres indhold og deres værdi, samlet og på enkeltværdipapirniveau, på tværs af pengeinstitutter. På baggrund af dine oplysninger, kan proVeo yde sine Services og kundeservice.

 

5.1.2. Hjemmel

proVeo har hjemmel til at behandle og indhente dine depotoplysninger, idet behandlingen af oplysningerne er nødvendige for at proVeos app fungerer efter hensigten. proVeo indhenter via appen dit udtrykkelige samtykke tilhørende hvert pengeinstitut/depotbank.

Hvis du ikke vælger at samtykke, kan du ikke benytte dig af visse funktioner af proVeos app.

 

6. Tekniske oplysninger

6.1. Generelt – Web

Ved at anvende proVeos website accepterer du, at proVeo anvender cookies på vores hjemmeside.

 

6.2. Formål og data – Web

proVeo anvender cookies til at analysere brugen af sin hjemmeside, for at kunne forbedre sine Services og brugeroplevelsen.

 

6.3. Hjemmel – Web

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at proVeo må anvende cookies. I din browser kan du slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan du gør dette afhænger af, hvilken browser du anvender. Hvis du bruger mere end én internetbrowser, skal du slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. Du kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehandtering.

 

6.4. Generelt – app

proVeo registrerer en række tekniske oplysninger, når du anvender proVeos app.

 

6.5. Data – app

Når du anvender proVeos app, registrerer og lagrer vi dit operativsystem, device informationer, dine brugs- og adfærdsmønstre og kan optage hvordan du anvender vores app. proVeo registrerer og lagrer ikke følsomme oplysninger og passwords og disse er ikke tilgængelige for proVeos ansatte ved behandling af øvrige registrerede oplysninger.

 

6.6. Formål – app

Vi indsamler disse oplysninger af din brug af appen og tekniske informationer for at foretage tekniske og brugermæssige forbedringer, med det formål at forbedre brugeroplevelsen og optimering af vores Services og app.

 

6.7. Hjemmel – app

proVeo har en legitim interesse i at indhente dine tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere vores Services og app og for at forhindre misbrug af vores Services. Når du anvender vores apps første gang, samtykker du at proVeo indsamler disse oplysninger. Hvis du ikke vælger at samtykke, kan du ikke anvende proVeos apps.

 

7. Statistik – App

7.1. Generelt

proVeo indsamler en række personoplysninger om dig, som anvendes til at føre statistikker.

 

7.2. Data

proVeo anvender dine indtastede oplysninger til at føre statistik. Til dette formål anonymiserer proVeo dine personlige data, således at de statistiske data ikke indeholder personlige oplysninger om dig og dermed ikke kan føres tilbage til dig.

 

7.3. Formål

proVeo fører statistik for at du kan sammenligne dine porteføljer med andre sammenlignelige porteføljer ud fra dine indtastede og indhentede oplysninger af proVeo f.eks. demografi og afkast. proVeo anvender endvidere statistik til at foretage løbende forbedringer af vores App og Services 

 

7.4. Hjemmel

proVeo har hjemmel til at føre statistik, idet behandlingen af oplysningerne er nødvendige for at proVeos app fungerer efter hensigten. Når du indtaster dine personoplysninger, samtykker du til at vi fører statistik ud fra en legitim interesse og på baggrund af din accept af disse betingelser. Hvis du ikke vælger at samtykke, kan du ikke benytte dig af visse funktioner af proVeos app. Du vælger ikke at samtykke til statistikken ved at fravælge dit depot i appen.

 

8. Fortrolighed

8.1. Generelt

proVeo og dets bestyrelse, ledelse og ansatte er underlagt tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med, medmindre andet følger af denne datapolitik.

Oplysninger må kun videregives internt i virksomheden, hvis der foreligger en administrativ eller forretningsmæssig begrundelse herfor.

Videregivelse af oplysninger internt eller til tredjeparter medfører, at modtageren er omfattet af samme tavshedspligt. proVeo behandler altid dine persondata fortroligt. Udvalgte medarbejdere hos proVeo har adgang til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med kundeservice proVeo tilgå dine personoplysninger, med henblik på at yde kundeservice.

 

9. Videregivelse af data

9.1. Generelt

proVeo videregiver ikke oplysninger til tredjeparter uden dit samtykke. For at proVeo kan opfylde sine forpligtelser relateret til sine Services, kan proVeo videregive dine personoplysninger og sædvanlige oplysninger som led i opfyldelse af kontraktforholdet mellem dig og proVeo.

 

9.2. Data

Relevante personoplysninger og sædvanlige oplysninger videregives til tredjeparter, som måtte inddrages i led af opfyldelsen af kontraktforholdet mellem kunden og proVeo. Dette kan bl.a. omfatte den aktuelle størrelse af depoter og personoplysninger til at identificere dig. En liste over sædvanlige oplysninger kan findes på Finanstilsynets hjemmeside.

Personoplysninger og sædvanlige oplysninger kan videregives inden for proVeos koncern til brug for markedsføring og rådgivning. Forudsætningen påhviler at den som modtager oplysningerne, kan forfølge en berettiget interesse og at videregivelsen anses for at være i kundens interesse.

 

9.3. Formål

proVeo videregiver personoplysninger og sædvanlige oplysninger for at opfylde sine forpligtelser tilhørende kontraktforholdet mellem dig og proVeo.

Videregivelse af oplysninger til brug for markedsføring og rådgivning, er til det formål at forfølge en berettiget interesse og tilbyde kunden Services, som anses for at være i kundens interesse.  

 

9.4. Hjemmel

Behandling og videregivelse af sædvanlige oplysninger og personoplysninger sker på baggrund af dit samtykke.

 

10. Opbevaringsperiode

10.1. Generelt

Når du anvender proVeos Services opbevarer vi dine data indtil proVeo ikke længere har en retlig forpligtelse over for dig. proVeo kan dog gemme dine data i længere tid, hvis der er andre lovmæssige krav eller for at varetage proVeos retlige interesser.

proVeo opbevarer dine persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde sine retlige forpligtelser til sine kunder.

I visse tilfælde vil proVeo i stedet for at slette dine personoplysninger, anonymisere disse, således oplysningerne ikke kan føres tilbage til din person. proVeo har udarbejdet opbevaringspolitikker for dine persondata, som beskriver hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger. 

 

11. Persondatarettigheder

11.1. Generelt

Du har en række rettigheder, når proVeo behandler dine personoplysninger. Dine rettigheder oplistes herunder:

11.2. Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger proVeo behandler om dig, til hvilket formål, hvorfra proVeo har modtaget dine oplysninger og hvem der modtager dine personoplysninger

11.3. Du har ret til at få rettet urigtige personoplysninger om dig. Du kan enten selv rette op på urigtige personoplysninger i vores app eller bede proVeo om at berigtige dine personoplysninger.

11.4. Du har ret til at få slettet dine persondata når dine oplysninger ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål hvortil de er indsamlet, du tilbagetrækker dit samtykke og der ikke længere er hjemmel for videre behandling eller dine personoplysninger er behandlet uretmæssigt.

11.5. Du har ret til at anmode om, at proVeo begrænser behandlingen af dine persondata, hvis du mener der gør sig forhold gældende, som du mener bør undersøges nærmere.

11.6. Du har ret til dataportabilitet, hvilket betyder at du på anmodning kan modtage, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, personoplysninger om dig selv og hvis muligt, transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

11.7. Du har ret til at gøre indsigelse mod proVeos behandling af dine personoplysninger på baggrund af dine særlige forhold.

11.8. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger når disse behandles med henblik på direkte markedsføring. proVeo vil i så fald ophøre med behandling til det formål. 

 

12. Tilbagekaldelse af samtykke.

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde nogle eller alle de samtykker du har afgivet til proVeo og til proVeos Services. Tilbagekaldelsen kan medføre, at der er en række af proVeos Services, som du helt eller delvist ikke længere vil kunne anvende.

 

13. Overførsel af personlige oplysninger udenfor EU

proVeo anvender en række databehandlere, som er placeret uden for EU. Herunder er oplistet hvilke databehandlere og hvilket juridisk grundlag, der ligger til grund for overførslen.  

Databehandler

Placering

Hjemmel

Microsoft Corp

USA

EU-U.S. Privacy Shield

Citrix (Podio)

USA

EU-U.S. Privacy Shield

Atlassian

USA

EU-U.S. Privacy Shield

Apple

USA

Standard Contractual Clauses (SCC)

Google Inc.

USA

EU-U.S. Privacy Shield

InVision Software Inc.

USA

EU-U.S. Privacy Shield

Zeplin Inc.

USA

EU-U.S. Privacy Shield

Goodwinds Inc. (Process Street)

USA

EU-U.S. Privacy Shield

UXCam Inc.

USA

EU-US. Privacy Shield

 

14. Databeskyttelsesrådgiver

proVeo har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som kan vejlede dig om, hvordan du kan udøve dine rettigheder i henhold til persondataforordningen. proVeos databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes ved skriftlig henvendelse til Proveo A/S, Att: DPO, Godthåbsvej 33, 8660 Skanderborg eller på dpo@proveo.dk

Har du spørgsmål til denne persondatapolitik eller proVeos behandling af din persondata, kan du kontakte proVeos databeskyttelsesrådgiver.  

 

15. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine persondata, så hører proVeo meget gerne fra dig. Du kan kontakte os på Proveo A/S, Godthåbsvej 33, 8660 Skanderborg eller

Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K eller på www.datatilsynet.dk

 

16. Revidering

proVeo forbeholder sig retten til, når som helst at revidere disse vilkår. Du kan til enhver tid finde proVeos gældende persondatapolitik på proVeos website. proVeo kan vælge at informere dig på anden vis, hvis der er tale om væsentlige ændringer i denne Datapolitik.